He de declarar a Espanya el premi de Loteria que m’ha tocat si resideixo a l’estranger ?

|He de declarar a Espanya el premi de Loteria que m’ha tocat si resideixo a l’estranger ?

Com et podem ajudar?

He de declarar a Espanya el premi de Loteria que m’ha tocat si resideixo a l’estranger ?

Els premis de loteries de l’Estat estan subjectes a l’impost sobre la renda de no residents mitjançant un gravamen especial i,  encara que poden estar exempts de tributació en virtut del que disposi el conveni especial per a evitar la doble imposició, l’entitat pagadora  estarà igualment obligada a practicar la retenció del 20 %. Tot i així, es podrà sol·licitar la devolució del gravamen presentant el model 210 en el termini màxim de quatre anys.