Què s´entén per import pagat en efectiu?

|Què s´entén per import pagat en efectiu?

Com et podem ajudar?

Què s´entén per import pagat en efectiu?

La normativa fiscal prohibeix els pagaments en efectiu per sobre d´uns determinats llindars. A tots els efectes del càlcul de l´import pagat en efectiu, es sumaran els imports de les operacions o pagaments en què s´hagi fraccionat l´entrega dels béns o la prestació dels serveis.

S´entén per efectiu:
Paper moneda i la moneda metàl·lica nacional o estrangera.
Xecs i pagarés bancaris “Al Portador”.
Altres mitjans físics i electrònics que puguin ser utilitzats com a mitjans de pagament al portador ( exemple : anar a una entitat bancària i fer un ingrés a la compte bancaria d´un client en efectiu )