Els interessos pagats per la concessió d´un préstec a una promotora per a la construcció d´immobles són despesa?

|Els interessos pagats per la concessió d´un préstec a una promotora per a la construcció d´immobles són despesa?

Com et podem ajudar?

Els interessos pagats per la concessió d´un préstec a una promotora per a la construcció d´immobles són despesa?

No, aquestes despeses s´incorporen com a major valor de les existències, de manera que no són despesa fins que se´n produeixi la baixa, sense que resulti d´aplicació la limitació a la deduïbilitat de despeses financeres.