Es pot amortitzar un dret de traspàs?

|Es pot amortitzar un dret de traspàs?

Com et podem ajudar?

Es pot amortitzar un dret de traspàs?

Si, es pot amortitzar. Amb independència del règim de determinació del rendiment ?net de l´activitat, s´haurà d´amortitzar els elements patrimonials de l´immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries que integrin el negoci de manera individual, es a dir, element per element i tenint en compte la vida útil d´aquests.