Puc compensar pèrdues procedents del joc en una renda conjunta?

|Puc compensar pèrdues procedents del joc en una renda conjunta?

Com et podem ajudar?

Puc compensar pèrdues procedents del joc en una renda conjunta?

En tributació conjunta no és possible compensar les pèrdues del joc d´un cònjuge amb els guanys obtinguts per l´altre cònjuge, ja que les pèrdues del joc només poden compensar-se pel contribuent que les hagi obtingut amb càrrec als guanys obtinguts per aquest mateix