Quin és el règim fiscal aplicable als treballadors desplaçats?

|Quin és el règim fiscal aplicable als treballadors desplaçats?

Com et podem ajudar?

Quin és el règim fiscal aplicable als treballadors desplaçats?

Les persones físiques que adquireixin la seva residència fiscal a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol poden optar, mitjançant una comunicació dirigida a l’Administració Tributària, per tributar per l’Impost sobre la Renda de No Residents sempre que compleixin una sèrie de requisits. En aquest cas, estan obligats a presentar aquesta liquidació utilitzant el model 151.