Permís parental, alta i cotització.

|Permís parental, alta i cotització.

Com et podem ajudar?

Permís parental, alta i cotització.

Durant el gaudi del permís parental a temps complet s’haurà de mantenir l’alta i la cotització respecte de la persona treballadora. No obstant, atès que es tracta d’una causa de suspensió del contracte, ambdues parts estan exonerades de les obligacions recíproques de treballar i remunerar la feina.

Pel que fa a les comunicacions a la Seguretat Social, la identificació d’aquestes situacions es realitzarà a través del valor 20 – permís parental a temps complet – del camp tipus d’inactivitat.

L’inici de la vigència del permís parental gaudit a temps parcial està pendent de desenvolupament reglamentari.