Si soc propietari d’un pis i el tinc llogat, com puc reduir la tributació de la declaració de la renda?

|Si soc propietari d’un pis i el tinc llogat, com puc reduir la tributació de la declaració de la renda?

Com et podem ajudar?

Si soc propietari d’un pis i el tinc llogat, com puc reduir la tributació de la declaració de la renda?

Per contractes nous d’habitatge habitual que se signin a partir de l’1 de gener de 2024 en zones de mercat residencial tensionat, si realitzo una rebaixa d’un 5 % sobre el lloguer del contracte anterior es podrà aplicar una reducció del 90 % del rendiment net a la declaració d’IRPF. Si el llogo a persones joves d’entre 18 i 35 anys, la reducció serà del 70 % i, si s’han realitzat obres de rehabilitació en els dos anys anteriors a la data del contracte, s’aplicarà un 60 % de reducció. Cal tenir present que la reducció del rendiment net, amb caràcter general, per llogar un habitatge habitual, baixa de l’actual 60 % al 50 %.