Com solucionem un error al model 200 de l´impost sobre societats ?

|Com solucionem un error al model 200 de l´impost sobre societats ?

Com et podem ajudar?

Com solucionem un error al model 200 de l´impost sobre societats ?

Si l´error és en perjudici d´Hisenda, per haver ocasionat un menor ingrés o una major devolució, realitzarem una declaració complementària per a esmenar-lo.

Si l´error és en perjudici del contribuent haurem de fer una sol·licitud de rectificació de la declaració ja presentada, tot adjuntant-hi un escrit de devolució d´ingressos indeguts